פיטורי עובד ההסתדרות.

פיטורי עובד ההסתדרות.

מתוך מגמה כללית של קידום ערכי סולידאריות ושוויון, מעגנת ההסתדרות על פי חוק את זכויותיו של האזרח במסגרת פיטורי עובד.

במסגרת ההגנה על זכויות העובדים במדינה, העיקרון המנחה את פעילותו ההסתדרות כארגון

עובדים הינו "טובת העובד" ובכללן זכויות פיטורי עובד וקבלת פיצויים. ההסתדרות נלחמת ונאבקת

למען שמירה על זכויות פיטורי עובד ונאבקת כנגד פגיעה בתנאי העסקתם של עובדים. ההסתדרות

מסייעת לעובדים להתאגד, פועלת לשם עריכת הסכמים קיבוציים עם המעסיקים, נאבקת לשיפור

בתנאי העסקתם של העובדים ומבקשת להעניק תנאים סוציאליים לצד ביטחון תעסוקתי, תנאים

הכוללים זכויות בנושאי פיצויים במקרה של פיטורי עובד.

ההסתדרות מפעילה שלוחות ומרחבים רבים בכל חלקי הארץ המטפלים בנושא פיטורי עובד.

שירותיה המשפטיים והארגוניים עומדים לרשותם של העובדים וכוללים גופים ואגפים רבים.

במסגרת ההסתדרות האגף בנושא זכויות פיטורי עובד הינו אחד מן האגפים החשובים והעיקריים

ביותר בהסתדרות, והוא פועל לשם התארגנות העובדים וייצוגם בנושא מול הנהלת החברה

המעסיקה אותם. התארגנויות אלה מובילות לא אחת להסכמים קיבוציים אשר במסגרתם משופרים

תנאי העבודה של העובדים וכן הזכויות לפיצויים במקרה של פיטורים.

ההסתדרות מעניקה סיוע משפטי בתחום זכויות פיטורי עובד, הן לעובדים המעוניינים להתאגד

כיחידת מיקוח אל מול המעסיק, והן לעובדים הנתקלים באופן פרטני בהפרת זכויותיהם. בנוסף,

ההסתדרות יכולה להכריז על שביתת עובדים כללית במשק בשל הצורך לעלות סוגיות שונות

הקשורות בחברת העבודה על סדר היום הציבורי.

הסכם קיבוצי בהסתדרות עוסק בסוגיות הקשורות בעבודה כגון תנאי עבודה, קבלה לעבודה, פיטורי

עובד ותשלומי פיצויים, מענקים, פרישה ועוד. ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים - הסכם קיבוצי

כללי או הסכם קיבוצי מיוחד.

מכוח מעמדה, מיופה גם כוחה של ההסתדרות להיות צד להסכם קיבוצי, לחתום עליו, להכריז על

סכסוך עבודה, עיצומים ושביתות בין היתר בעקבות פיטורי עובד כל זאת כאמצעי לחץ לקידום ומינוף

זכויות העובדים.

כאשר מעסיק מנסה לבלום התארגנות של עובדים או מבצע שינויים מבניים שגורמים להרעת תנאי

העבודה ופיטורי עובד, ההסתדרות מלווה את העובדים באמצעות האגף לאיגוד מקצועי והלשכה

המשפטית.

בנוסף ההסתדרות מפעילה חדר מצב למען העובדים והגמלאים המיוצגים כחברים וכן בנושא פיטורי

עובד.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>