Tag Archives: ביטוח מנהלים

אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים | ביטוח אחריות מקצועית- ביטוח מקצועי

אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים | ביטוח אחריות מקצועית- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי ביטוח מקצועי הוא ביטוח אשר נועד לכל בעל מקצוע על מנת שיהיה ניתן להיות מחוסים ומוגנים נגד נזקים ועל מנת שיהיה ניתן לחסוך עבור העתיד. כל בעל מקצוע אשר יש לו במהלך עבודתו קשר ישיר עם הלקוחות יודע בוודאי שלקוחות יכולים להיות הפכפכים מאד פעמים רבות, לעיתים לקוחות יכולים להיות מרוצים מן השירות אשר ניתן להם ולעיתים הלקוחות ...

Read More »

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח עסק | ביטוח מנהלים – ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח עסק | ביטוח מנהלים – ביטוח מקצועי שני תחומים עיקריים מעסיקים את חיינו, בית ועבודה. החיים שלנו סובבים סביב המשפחה שלנו וביתנו ובחלקם השני סביב העבודה שלנו , משלח היד או המקצוע שלנו. שני פנים לנו , אישי ומקצועי וחשיבות רבה יש לשניהם. בפן האישי אנו עושים הכל למען משפחתנו ומגדלים את ילדינו, משקיעים בהם ...

Read More »

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית ישנם סוגים שונים של ביטוחים וכל אחד מאותם ביטוחים מעניק לאדם חסות והטבות שונות. ביטוח אחריות מקצועית זהו ביטוח אשר נועד בכדי להעניק חסות והגנה עבור נזקי גוף או נזקי רכוש. לעיתים רבות האדם עלול להיות נתון לתביעות שונות אשר יכולות להגיע ולהתרחש מצד הלקוחות, לקוחות רבים תובעים את המטפלים שלהם משום שלטענתם נעשתה רשלנות בעת הטיפול, ...

Read More »

ביטוח מקצועי | מחיר ביטוח מנהלים |ביטוח שכיר- ביטוח מנהלים

ביטוח מקצועי | מחיר ביטוח מנהלים |ביטוח שכיר- ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים ביטוח מנהלים זוהי הדרך של האדם בכדי להצליח לחסוך חסכונות המשמשים אותו עבור הפנסיה העתידית שלו. כל אדם מגיע בגיל מסוים לגיל אשר בו הוא יוצא לפנסיה ופורש מן העבודה. בכדי שיהיה ניתן להמשיך להתנהל מבחינה כלכלית טובה גם לאחר הפרישה אזי ישנו צורך ברכישת ביטוח מנהלים המקנה לאדם את כל האופציות והאפשרויות השונות להמשיך להתפרנס בכבוד בכל ...

Read More »