Tag Archives: ביטוח אחריות מקצועית

אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים | ביטוח אחריות מקצועית- ביטוח מקצועי

אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים | ביטוח אחריות מקצועית- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי ביטוח מקצועי הוא ביטוח אשר נועד לכל בעל מקצוע על מנת שיהיה ניתן להיות מחוסים ומוגנים נגד נזקים ועל מנת שיהיה ניתן לחסוך עבור העתיד. כל בעל מקצוע אשר יש לו במהלך עבודתו קשר ישיר עם הלקוחות יודע בוודאי שלקוחות יכולים להיות הפכפכים מאד פעמים רבות, לעיתים לקוחות יכולים להיות מרוצים מן השירות אשר ניתן להם ולעיתים הלקוחות ...

Read More »

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית ישנם סוגים שונים של ביטוחים וכל אחד מאותם ביטוחים מעניק לאדם חסות והטבות שונות. ביטוח אחריות מקצועית זהו ביטוח אשר נועד בכדי להעניק חסות והגנה עבור נזקי גוף או נזקי רכוש. לעיתים רבות האדם עלול להיות נתון לתביעות שונות אשר יכולות להגיע ולהתרחש מצד הלקוחות, לקוחות רבים תובעים את המטפלים שלהם משום שלטענתם נעשתה רשלנות בעת הטיפול, ...

Read More »

אחריות מקצועית | ביטוחים | ביטוח למטפלים- ביטוח אחריות מקצועית למטפלים

אחריות מקצועית | ביטוחים | ביטוח למטפלים- ביטוח אחריות מקצועית למטפלים

ביטוח אחריות מקצועית למטפלים ישנם ביטוחים שונים אשר מקנים לאדם הגנה נגד תביעות שונות. למעשה כל נושא התביעות הוא נושא אשר הפך לבעל משמעות רבה, אנשים רבים אשר עוסקים כמטפלים מגישים טיפול למטופלים שלהם, ולעיתים אותו טיפול איננו רצוי ועל כן מגישים תביעות אודות הטיפול אשר נעשה ברשלנות, גם כאשר הרשלנות נעשתה בתמימות לב ולא התכוונו לכך. אנשים אשר עובדים ...

Read More »

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוחים- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוחים- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי ביטוח מקצועי זהו ביטוח אשר נועד בכדי להגן על המבוטח נגד סוגים שונים של תביעות. הביטוח איננו מכסה תביעה שמגישים תחת הזמן אשר בו התרחש האירוע, אלא ניתן לכך ביטוי רק אם התביעה הוגשה לאחר סיום תקופת הביטוח. ביטוח מקצועי זהו מעין סוג של חוזה אשר בו ניתן ביטוח אחריות מקצועית כלפי האדם התובע. ואכן ישנם הבדלים שונים ...

Read More »

פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית   בעלי מקצועות חופשיים רבים מחזיקים בנוסף לפוליסות הביטוח הרגילות שלהם גם פוליסות ביטוח אחריות מקצועית. בין אם מדובר בעורכי דין, בעיתונאים, במהנדסים, באדריכלים ובמקצועות שונים ומשונים אחרים, המשותף להם הוא האפשרות התיאורטית שאחד מלקוחותיהם יחוש שנפגע או שספג נזק בעקבות עבודתם ויתבע אותם בתביעת פיצויים. ביטוח אחריות מקצועית ...

Read More »

ביטוח למטפלים | ביטוח אחריות מקצועית | בעלי מקצוע – אחריות מקצועית

ביטוח למטפלים | ביטוח אחריות מקצועית | בעלי מקצוע – אחריות מקצועית

אחריות מקצועית   אחריות מקצועית הוא ביטוח אשר מעניק כיסוי מלא לאלה אשר עוסקים במקצועות חופשיים וזאת משום שאדם אשר עוסק במקצועות החופשיים יכול להיות נתון וחשוף לתביעות של לקוחותיו. כיום ישנם מקצועות רבים אשר נחשבים כמקצועות חופשיים בין אם זה עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, מתווכים, אדריכלים,מהנדסים ועוד אנשים אשר עוסקים במקצועות המוגדרים כמקצועות חופשיים. כאשר האדם עובד בעבודה ...

Read More »