Tag Archives: ביטוחים

פוליסת ביטוח עסק | מחיר ביטוח | ביטוח מנהלים – ביטוח עסק

פוליסת ביטוח עסק | מחיר ביטוח | ביטוח מנהלים – ביטוח עסק

ביטוח עסק הרגע הגדול הגיע והעסק העצמאי שכל הזמן הזה עבדתי ועמלתי כדי להוציא אותו לפועל, הנה הוא כבר כאן ועוד רגע מורידים את הלוט והוא יחשף לעיני כל. כמה רגעים לפני, אני מתפנה לעשות מספר צעדים שבלעדיהם אף עסק עצמאי לא יכול להתקיים, למשל ביטוח עסק. ברור שצריך ביטוח כמו בכל מקום ולכל דבר אין אנו יודעים לחזות מראש ...

Read More »

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח עסק | ביטוח מנהלים – ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח עסק | ביטוח מנהלים – ביטוח מקצועי שני תחומים עיקריים מעסיקים את חיינו, בית ועבודה. החיים שלנו סובבים סביב המשפחה שלנו וביתנו ובחלקם השני סביב העבודה שלנו , משלח היד או המקצוע שלנו. שני פנים לנו , אישי ומקצועי וחשיבות רבה יש לשניהם. בפן האישי אנו עושים הכל למען משפחתנו ומגדלים את ילדינו, משקיעים בהם ...

Read More »

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוחים- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוחים- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי ביטוח מקצועי זהו ביטוח אשר נועד בכדי להגן על המבוטח נגד סוגים שונים של תביעות. הביטוח איננו מכסה תביעה שמגישים תחת הזמן אשר בו התרחש האירוע, אלא ניתן לכך ביטוי רק אם התביעה הוגשה לאחר סיום תקופת הביטוח. ביטוח מקצועי זהו מעין סוג של חוזה אשר בו ניתן ביטוח אחריות מקצועית כלפי האדם התובע. ואכן ישנם הבדלים שונים ...

Read More »