Tag Archives: אחריות מקצועית למטפלים

פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית   בעלי מקצועות חופשיים רבים מחזיקים בנוסף לפוליסות הביטוח הרגילות שלהם גם פוליסות ביטוח אחריות מקצועית. בין אם מדובר בעורכי דין, בעיתונאים, במהנדסים, באדריכלים ובמקצועות שונים ומשונים אחרים, המשותף להם הוא האפשרות התיאורטית שאחד מלקוחותיהם יחוש שנפגע או שספג נזק בעקבות עבודתם ויתבע אותם בתביעת פיצויים. ביטוח אחריות מקצועית ...

Read More »