ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוחים- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי מחיר | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוחים- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי זהו ביטוח אשר נועד בכדי להגן על המבוטח נגד סוגים שונים של תביעות.

הביטוח איננו מכסה תביעה שמגישים תחת הזמן אשר בו התרחש האירוע, אלא ניתן לכך ביטוי רק אם התביעה הוגשה לאחר סיום תקופת הביטוח.

ביטוח מקצועי זהו מעין סוג של חוזה אשר בו ניתן ביטוח אחריות מקצועית כלפי האדם התובע.

ואכן ישנם הבדלים שונים המתקיימים בין תוכניות הביטוח השונות.

כאשר הנכם צריכים לבחור ביטוח מקצועי או כל ביטוח אחר אזי ניתן לראות שאותו ביטוח אף דואג עבור כל צרכיו של המבוטח, וטרם בחירת הביטוח  ניתן לבדוק מה כל ביטוח מציע עבורכם ולבחור בזה אשר נחשב לרלוונטי ביותר עבורכם.

אומנם ניתן לראות שמרבית הביטוחים מציעים את אותם תנאים אך למרות זאת ישנם כאלו אשר מציעי ביטוחים עם תנאים מעט משתנים ויתכן שהם יהיו רלוונטים יותר עבורכם.

 

כאשר אדם רוכש ביטוח מקצועי אזי הוא למעשה צריך לחתום על מסמך אשר מעיד שבו ניתנת אחריות מקצועית כלפי התובע.

הנזק שנגרם איננו תלוי במידת האחריות של המבוטח כלפיו.

ואכן ישנם תנאים משתנים בין חברות הביטוח, ובין צרכיו האישיים של האדם.

 

ביטוח מקצועי נועד במיוחד בכדי להעניק כיסוי לנזקי נפש וגוף או לנזקי רכוש של צד ג'.

פעמים רבות יכולה להתרחש רשלנות מסוימת אשר נעשתה על ידי תמימות לב ולא מתוך כוונה רעה אך עם זאת אין זה תמיד נותן לצד השני אפשרות לשתוק משום שפעמים רבות כאשר מתקיימת רשלנות מול הצד המקבל את הטיפול ועל כן אותו צד הולך ותובע את המטפל שהגיש עבורו את אותו טיפול רשלני.

אך כאשר ישנו לאדם ביטוח מקצועי אזי בכך קיים כיסוי ביטוחי שהוא עד גובה האחריות שמוסכם עם חברת הביטוח וכן הוא אף נקוב בפוליסה.

הביטוח מעניק הגנה כיסוי נגד אותם תהליכים משפטיים שיכולים לקחת מהאדם בזבוז זמן רב אחרי ריצות.

 

ביטוח מקצועי הוא אף ביטוח אשר נועד בכדי לכסות נזקי גוף שונים ונזקי רכוש צד ג'.

פעמים רבות ישנם אנשים שעוסקים במגוון מקצועות חופשיים ועל כן הם עלולים להיות חשופים נגד תביעות צד ג' של המטופלים, מקצועות חופשיים אלו הם מקצועות אשר רלוונטיים עבור כל אלו העוסקים כמתווכים, כאדריכלים, כרופאים, ובעוד מגוון של מקצועות הנחשבים תחת הגדרת מקצועות חופשיים המתקיימים אל מול לקוחות.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*