ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית| ביטוח רפואי-ביטוח אחריות מקצועית רפואית

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית| ביטוח רפואי-ביטוח אחריות מקצועית רפואית

ביטוח אחריות מקצועית רפואית

תחום הרפואה זהו תחום בעל ערך וחשיבות רבה.

אנשים רבים נכנסים לעסוק בתחומי רפואה, ואכן התחומים הקיימים הם רבים ביותר.

הרפואה המודרנית הביאה ביחד עמה חידושים רבים אשר מעלים את תוחלת החיים ואת איכות חייהם של אנשים רבים שהם חולים, על ידי הרפואה ניתן לרפא אנשים הנמצאים במצבי חולי ולגרום להם לחזור לבריאותם, אך יש לדעת שכאשר נכנסים לתחום זה יכולים להיות נתונים תחת תביעות רבות, וזאת משום שלעיתים מגישים טיפול כלשהו לאדם, אותו טיפול יכול להיות מועבר בצורה רשלנית ועל כן המטופל מגיש תביעה נגד אותו טיפול, ואז נוצר מצב אשר בו המטפל הרפואי נתון תחת סכנה של תביעה ולשם כך ישנו ביטוח אחריות מקצועית רפואית אשר נועד על מנת להגן על המטפל ולהעניק לו את הכיסוי וההגנה המתאימים.

אם כן כל אדם אשר עוסק בתחום הרפואה עליו להיות מכוסה נגד כל אותם סיכונים אשר יכולים לצוץ בין רגע, שכן אין לדעת האם הטיפול מועבר באופן נכון וטוב או שהוא מועבר באופן מעט רשלני מצד הלקוח.

ביטוח אחריות מקצועית רפואית מבטח את כל אלו העוסקים בתחומי הרפואה השונים.

ביטוח אחריות מקצועית רפואית מספק פוליסה ביטוחית שתגן על העוסק ברפואה בגין תביעה אפשרית כאשר האחריות של הרופא אל מול הנזק שנגרם עומדת להערכה משפטית ונשקלת אל מול פיצוי כלכלי בהתאם לנזק שנגרם. ביטוח אחריות מקצועית רפואית הוא תחום ספציפי בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית ונבדל מיתר הפוליסות, כיוון שבמקצוע הרפואה קיימים סיכונים יומיומיים לגוף ולנפש ואף סיכון מוות.

פוליסה זו של ביטוח אחריות מקצועית רפואית יהיה שונה ומותאם לעסקים השונים בתחומי הרפואה על פי החשיפה המקצועית לסיכונים רפואיים ולחשיפה של תביעות נגד רשלנות רפואית חמורה.

מנתחים ורופאים אשר מטפלים ישירות באדם שהוא חולה או פצוע יכולים להיות נתונים ברגעים קריטיים לסיכונים שונים ועל ידי ביטוח אחריות מקצועית רפואית הם שומרים על עבודתם נגד תביעות העלולות בין רגע לצוץ מולם.

רופאים ועוסקים ברפואה רבים מוצאים את עצמם מדי יום נגררים להליכי משפט של תביעות שונות כנגדם כאשר האחריות המקצועית שלהם מוטלת על כף מאזני המשפט ומהווה סיכון להמשך עבודתם.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*