ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

ישנם סוגים שונים של ביטוחים וכל אחד מאותם ביטוחים מעניק לאדם חסות והטבות שונות.

ביטוח אחריות מקצועית זהו ביטוח אשר נועד בכדי להעניק חסות והגנה עבור נזקי גוף או נזקי רכוש.

לעיתים רבות האדם עלול להיות נתון לתביעות שונות אשר יכולות להגיע ולהתרחש מצד הלקוחות, לקוחות רבים תובעים את המטפלים שלהם משום שלטענתם נעשתה רשלנות בעת הטיפול, ועל כן ישנם אנשים רבים אשר עוסקים במקצועות חופשיים אך יודעים שעם כך הם יכולים להיות נתונים לכל אותם תביעות ועל כן הם רוכשים ביטוח אחריות מקצועית אשר מעניק להם חסות והגנה.

ביטוח זה אף נועד בכדי לכסות נזק שיכול להגרם לגוף או לרכוש של צד ג' או נזק כספי לצד ג' על ידי הפרה של חובה מקצועית שנעשתה בתום לב שמקורה במעשה או במחדל שמהווים רשלנות, טעות כלשהי, או השמטה של המבוטח במסגרת במסגרת מקצועו של המבוטח, ישנו כיסוי בפוליסה אשר ניתן בגינו וכן תביעה אשר הוגשה במהלך תקופת הביטוח.

כל זאת כאשר האירוע הביטוחי התרחש אחרי התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה.

מקצועות חופשיים אלו הם כל המקצועות אשר מקיימים אותם אל מול לקוחות, אותם מקצועות אומנם יכולים להעניק סיפוק לאלו העוסקים בהם משום שהם אוהבים את אותו מקצוע אך אין זה נוגד את כך שהם צריכים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית אשר יכסה אותם נגד אותם תביעות ונזקים.

עורכי דין, רואי חשבון, טכנאים, חשמלאים, וכן אנשים שעוסקים במקצועות חופשיים אחרים חשופים מדי יום ויום לתביעות אשר נובעות מהפרת חובה מקצועית, מרשלנות אשר ברובם יכלו להגרם עקב תמימות לב.

משום שישנם סוגים רבים של ביטוחים אזי ניתנת לכם האפשרות לבחור בביטוח שתחתיו אתם רוצים להיות מנויים, והוא זה אשר יעניק לכם את הביטוח אחריות מקצועית, כמו כן כאשר בחרתם בביטוח מוכר וידוע אזי בכך אתם יודעים שעומדת מאחוריכם חברת ביטוח מצליחה וידועה בשמה שתעשה את העבודה הטובה ביותר עבורכם.

אין ספק כי ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח חשוב מאוד והוא יכול "להציל" את בעל המקצוע מאובדן שמו הטוב, עסקו, וכן כלכלתו.

תביעה עלולה להגיע לסכומים מאוד גבוהים ואם בעל המקצוע לא יבטח את עצמו הוא עלול להוציא את הכספים הללו מכיסו הפרטי, דבר שעלול לגרור אותו לאיבוד נכסיו וכן פגיעה משמעותית ברווחתו.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*